HAKKIMIZDA

Conventio Event Management

  • Etkinlik yönetimine farklı bir soluk getirmek üzere 1 Ekim 2005 tarihinden itibaren faaliyet göstermekteyiz.
  • Günümüz iş dünyasında konferanslar ve özel içerikli etkinliklerin profesyoneller için vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz.
  • Kurumlar için maliyetli, yönetilmesi güç toplantıları, amaçlarına ulaşan, prestijli, gerektiğinde eğlenceli etkinliklere dönüştürüyoruz.

Sizin İçin Neler Yapabiliriz

  • Ortaya koyacağınız iş tanımı çerçevesinde pazarlama ve iletişim stratejinizi belirleriz. Buna uygun yol haritasını, iş planlamasını yapar ve uygularız.
  • Belirlenen stratejiler doğrultusunda gereken tasarım, üretim uygulamaları yaparız. Üretilecek işin planlamasını, satın alma faaliyetlerini belirler ve koordine ederiz.
  • Gerekli durumlarda sponsorluk pazarlaması ile ilgili tüm süreçleri yönetiriz. Sponsorların tatmin edilmesine öncelik veren bir yaklaşım içinde çalışırız.
  • Sorumluluk alanlarımızla ilgili araştırma, geliştirme ve raporlama çalışmalarını yapar ve/veya koordine ederiz.
  • «İlgi artar ise değer artar» savından yola çıkarak; ilgi duyulan, fark yaratacak işler tasarlar, uygular ve yönetiriz. Böylelikle ortaya konulan işin sağlayacağı katkıyı en üst düzeye çekeriz.